ePUAP z zaufanym profilem do kwietnia?

2010-12-21 00:00:00 +0000


CPI MSWiA zapowiedziało produkcyjne uruchomienie Profilu Zaufanego ePUAP w pierwszym kwartale 2011. Na stronie CPI można znaleźć informację przeznaczoną dla urzędów korzystających z systemu ePUAP - dotyczy ona uruchomienia nowej wersji systemu pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Nowa wersja ma, poza innymi zmianami, dodać funkcje Profilu Zaufanego, ale nie oznacza to dostępności samej usługi:

Funkcjonalność Profilu będzie dostępna po wejściu w życie rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, co planowane jest w pierwszym kwartale 2011 roku.

Inną istotną zmianą związaną z uwierzytelnieniem użytkowników będzie weryfikacja podpisów elektronicznych wydawanych na obszarze Unii Europejskiej (chodzi prawdopodobnie o podpisy kwalifikowane, być może na podstawie TSL).

Więcej informacji można znaleźć także na stronie Profil Zaufany CPI MSWiA.

Wspomniany projekt rozporządzenia w sprawie zaufanego profilu jest dostępny w BIP MSWiA. O jego aktualnym stanie prawnym informowałem w listopadzie. W maju b.r. zgłaszałem techniczne uwagi do tego projektu, zgłaszał je także PIIT.