Elektroniczny Urząd Podawczy w ZUS

2007-05-26 00:00:00 +0100


ZUS uruchomił elektroniczny urząd podawczy, dzięki któremu można pobrać przez Internet na przykład zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Jak czytamy na stronie ZUS, Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) ZUS realizuje ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej". Równocześnie ZUS podkreśla, że serwis nie służy do wysyłania deklaracji płatników składek - ta funkcjonalność ma być przez ZUS wprowadzona dopiero od lipca b.r. Na razie można przez E-UP składać następujące formularze: <ul> <li>ZUS - EWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek</li> <li>ZUS - EZS - Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek</li> <li>ZUS - ERU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej</li> <li>ZUS - EWZ - Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego</li> <li>ZUS - EPW - Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność)</li> </ul> Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Adres: http://eup.zus.pl/