ECR udostępnia modelową umowę EDI

2008-09-26 00:00:00 +0100


Grupa robocza do spraw EDI w ECR Polska udostępniła umowę modelową EDI w języku polskim. Umowa może być wykorzystana jako wzorzec do uruchomienie elektronicznej wymiany faktur pomiędzy dwiema firmami przy zachowaniu zgodności z rozporządzeniem o fakturach elektronicznych.

ECR publikuje również zalecaną procedurę wdrożenia takiego systemu w przedsiębiorstwie - poczynając od złożenia wniosku o interpretację w urzędzie skarbowym. Ponadto na stronie dostępne są polskie tłumaczenia dyrektyw unijnych oraz zebrane dotychczas interpretacje urzędów skarbowych dotyczące EDI.