e-Voting trochę jakby dla geeków...

2009-06-10 00:00:00 +0100


Po testowym głosowaniu przy pomocy systemu E-Glosowanie.org mam mieszane uczucia. Sam proces głosowania wydaje się być bardzo skomplikowany z punktu widzenia wyborcy nie będącego specjalistą IT. Drukowanie kart do głosowania z linków przysłanych mailem jest proste i nie budzi większych wątpliwości, zwłaszcza że w realnym głosowaniu karty miałyby być przysłane pocztą. Gorzej z efektem finalnym, to znaczy połączeniem dwóch kart i wydedukowaniem z nich ostatecznego głosu. Wyborca widzi coś w tym stylu:

Opis głosowania wygląda tak:

Aby oddać poprawny głos musisz kliknąć na jedno kółko w każdym wierszu. Na Karcie Wyborczej odczytaj, który wiersz odpowiada Twojemu wyborowi. Patrząc na Kartę Kodową klikaj na kółka na ekranie.
  • jeśli dany wiersz nie odpowiada Twojemu wyborowi, to kliknij na dowolne kółko w tym wierszu odpowiadające znakowi n na Karcie Kodowej
  • jeśli dany wiersz odpowiada opcji, na którą chcesz głosować, to kliknij na kółko w tym wierszu odpowiadające znakowi T na Karcie Kodowej

Po dwukrotnym przeczytaniu tego opisu i pierwszej próbie oddania głosu uzyskałem komunikat następujący:

Zaznaczenie niezgodne z kartą kodową. Spróbuj ponownie.

Dopiero po chwili udało mi się poprawnie policzyć kolejne wiersze (powinny być chyba numerowane na obu kartach). Z pewnością pomogłoby, gdyby Karta Kodowa była wydrukowana na kalce technicznej tak, by można było ją nałożyć na Kartę Wyborczą (albo ta ostatnia mogłaby mieć wycięte okienka).