Podpis elektroniczny oraz alternatywne metody autoryzacji na przykład Profilu Zaufanego platformy ePUAP

in

Praca licencjacka Marcina Prządło napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Grabińskiego na Krakowkskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Mimo wielu zalet ale i wad kwalifikowanego podpisu elektronicznego jego rola w najbliższym czasie będzie nieustannie rosła. Może się jednak zdarzyć, że rozwiązanie to nie będzie jedynym, które będzie w powszechnym użyciu – stąd jako temat pracy wybrałem nie tylko omówienie „kwalifikowanego” podpisu elektronicznego ale również alternatywnych metod potwierdzania tożsamości. Praca ta ma więc na celu zebranie informacji o aspektach technicznych, możliwych polach zastosowania oraz zaletach i wadach różnych odmian podpisu elektronicznego. Zaprezentowany został również główny „konkurent” kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zwłaszcza na polu bezpiecznej komunikacji z urzędami administracji publicznej, czyli nowe rozwiązanie – Profil Zaufany dostępny w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

AttachmentSize
podpis_elektroniczny-mprzadlo_alb39202-ka-2012.pdf3.15 MB