E-podpis licznie reprezentowany wśród bubli prawnych

2008-01-22 00:00:00 +0000


Przepisy o podpisie elektronicznym są licznie reprezentowane wśród bubli prawnych zgłaszanych w niedawno uruchomionych serwisach BublePrawne i Przyjazne Państwo.

Serwis Przyjazne Państwo działa z inicjatywy komisji sejmowej o tej samej nazwie. Buble Prawne są z kolei inicjatywą Ministerstwa Gospodarki i Gazety Wyborczej. Obydwa zajmują się właściwie tym samym to znaczy zbieraniem od obywateli skarg na głupie przepisy.Zgłoszenia dotyczące podpisu elektronicznego znalazły się w obydwu z nich - co najmniej dwukrotnie zgłoszono przepis, wymagający podpisywania faktury elektronicznej podpisem kwalifikowanym. Osobiście zgłosiłem tam wypadkową z przepisów, wprowadzającą takie wymaganie wobec firm polskich i równocześnie zezwalającą na akceptowanie faktur wystawionych na WWW jeśli wystawiono je za granicą.

Czy zgłoszone buble zostaną przez kogoś naprawione? Komisja Przyjazne Państwo deklaruje że tak, ale deklaracje nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym słyszymy od 2004 roku, kiedy PIIT "wyrażała zadowolenie" z planów nowelizacji ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki.

Nie mam więc osobiście pewności czy akcja "zbierania bubli prawnych" nie będzie miała po prostu charakteru swoistego "katharsis dla przedsiębiorców", formy psychoterapii i odreagowania, pozwalającego im dalej w pokoju ducha znosić absurdalne przepisy. Coś jak coroczne wysłuchania skarg grażdan przez prezydenta Putina w telewizji.

Kilka przykładów (cały czas pojawiają się nowe):