informatyzacja

Bezpieczeństwo informatyczne szkół i instytucji publicznych - poradnik

Dokument jest dostępny w postaci oglądać on-line jako dokument Google lub w formatach EPUB i PDF (patrz poniżej).

European Commision's report on electronic administration

European Commision has just published 2010 report on electronic services of public administration in European countries.

Komisja Europejska o e-administracji

Komisja Europejska opublikowała raport na temat elektronicznych usług administracji publicznej w Unii Europejskiej. Polska jest dwa punkty procentowe poniżej unijnej średniej, za Turcją, awansując jednak o sześć miejsc w porównaniu z 2009 rokiem.

Ilu Polaków korzysta z administracji elektronicznej?

Ilu użytkowników w Polsce tak naprawdę mają usługi elektroniczne administracji publicznej? Albo inaczej - jaki odsetek obywateli w ogóle ma szansę z nich skorzystać?

Electronic signature and information security consulting

IPSec.pl founder Paweł Krawczyk and attorney-at-law Artur Kmieciak offer consulting services in the field of eletronic signature and information security.

UODO Survival Kit 2.1

Polish ISACA chapter published a new version of "UODO Survival Kit 2.1", a comprehensive reference on data privacy regulations in Poland.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Opublikowany niedawno projekt Elektronicznego Postępowania Upominawczego ma w założeniach ich autorów przyczynić się do uproszczenia i przyspieszania rozpoznawania przez sądy niektórych spraw cywilnych. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia poprzez uelastycznienie procedury sądowej oraz maksymalne zautomatyzowanie czynności sądowych. W postępowaniu tym powód składa pozew w postaci formularza elektronicznego.

UODO Survival Kit 2.1

Polski oddział ISACA opublikował kolejną wersję dokumentu "Wytyczna zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych", czyli "UODO Survival Kit 2.1"

Zaproszenie do dyskusja nad e-PUAP

Zespół e-PUAP i stowarzyszenie PEMI zapraszają do dyskusji nad zasadami tworzenia wyróżników i jednolitych identyfikatorów. Temat jest istotny z punktu widzenia elektronicznej administracji.

Bezpieczeństwo telepracy

Ustawa o telepracy została uchwalona, czeka już tylko na podpis Prezydenta. Niedługo po publikacji w Dzienniku Ustaw będziemy już mogli legalnie "telepracować". Zostałem poproszony o wygłoszenie krótkiego wykładu o bezpieczeństwie telepracy na konferencji organizowanej przez MARR.

Doradztwo w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa IT

Założyciel portalu IPSec.PL, Paweł Krawczyk, wraz z adwokatem Arturem Kmieciakiem, świadczą usługi w zakresie analiz prawno-technicznych związanych z podpisem elektronicznym i bezpieczeństwem IT.

PEMI publikuje ściągę dla administracji publicznej

Stowarzyszenie PEMI opublikowało elektroniczną wersję "ściągi" dla urzędów administracji publicznej wdrażających systemy elektronicznej skrzynki podawczej i innych mechanizmów wynikających z ustawy o informatyzacji.

Certyfikat kwalifikowany obowiązkowy dla firm

Od 2008 przedsiębiorcy będą musieli podpisywać deklaracje do ZUS bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność zakupu odpowiednich certyfikatów. Czasu zostało niewiele, a tymczasem mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że taki obowiązek wejdzie w życie.

Obowiązek składania deklaracji składkowych do ZUS drogą elektroniczną dotyczy wszystkich firm zatrudniających powyżej pięciu osób. Dotychczas deklaracje te były podpisywane darmowymi certyfikatami wystawianymi na zlecenie ZUS przez jedno z centrów certyfikacji.

Od 2008 ma się to zmienić i to radykalnie – deklaracje mają być podpisywane tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Każda firma składająca deklaracje do ZUS będzie musiała taki certyfikat uzyskać.

Trojan w szpitalu MSWiA?

O ciekawej z informatycznego punktu widzenia aferze pisze "Gazeta Polska". WSI od 1999 roku miało nielegalnie zbierać informacje medyczne o stanie zdrowia VIPów za pomocą oprogramowania zainstalowanego w szpitalu przez firmę założoną przez oficerów tej instytucji.

CerBer zagląda na nasze konta

Mało kto wie, że od 15. stycznia 2007 polskie banki mają obowiązek przesyłać listę wszystkich kont związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do Ministerstwa Finansów. Ich zbieraniem zajmuje się system informatyczny CerBer.

Syndicate content