Dostępna specyfikacja wejścia-wyjścia systemu e-Deklaracje

2008-03-17 00:00:00 +0000


Ministerstwo Finansów udostępniło specyfikację wejścia-wyjścia dla systemu e-Deklaracje uruchomionego na początku stycznia. Specyfikacja pozwala na implementowanie własnych aplikacji wysyłających deklaracje podatkowe do systemu e-Deklaracje przez podmioty, które zgłosiły taką chęć swojemu urzędowi skarbowemu.

Specyfikacja obejmuje formaty komunikatów, szczegóły składania podpisu elektronicznego, formatowania pól w komunikatach oraz procedurę pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Całość komunikacji z bramką e-Deklaracji jest realizowana przez web services po protokole SOAP w kanale SSL.

Specyfikacja jest dostępna na stronie projektu e-Deklaracje:

Dodatkowo przy implementacji potrzebne będą schemy formularzy XML dla różnych deklaracji podatkowych:

Na chwilę obecną nie są dostępne formularze rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36) czyli "zwykłego", dorocznego rozliczenia podatku składanego do końca kwietnia, ale wcześniej Ministerstwo informowało że będą one dostępne na początku tego miesiąca.