DEAESLR: Kiedy podpis elektroniczny bardziej przeszkadza niż pomaga?

2010-10-29 00:00:00 +0100


W tegorocznym wydaniu czasopisma “Digital Evidence and Electronic Signature Law Review” ukazał się mój artykuł zatytułowany “When the EU qualified electronic signature becomes an information services preventer”. Jest to analiza przyczyn niepowodzenia wdrożeń kwalifikowanego podpisu elektronicznego w państwach Unii Europejskiej. Dane bibliograficzne artykułu:

Paweł Krawczyk “When the EU qualified electronic signature becomes an information services preventer”, Volume 7 : 2010 (ISBN 978-0-9563120-0-6)

Czasopismo jest dostępne tylko w postaci drukowanej.

http://www.deaeslr.org/2010.html