Czy nie należy odesłać DER na emeryturę?

2010-09-13 00:00:00 +0100


Czy dzisiaj, wobec dominacji XML wśród formatów dokumentu elektronicznego i protokołów sieciowych, nie należałoby stopniowo odchodzić od pochodzących z innego świata wtrąceń kodowanych w DER? Mamy OOXML, ODF. Mamy też XAdES i XML-DSig, na którym wszystkie w/w się opierają. We wszystkich tych formatach występuje ciekawa zaszłość historyczna czyli element X509Data. Jest to kontener, który w drzewie XML przechowuje certyfikat X.509 jako plik w formacie DER zakodowany jako BASE64. Przykład: