CONFidence 2010 - 25-26 maja w Krakowie

2010-02-27 00:00:00 +0000


Organizatorzy konferencji CONFidence poinformowali o tegorocznym terminie - będzie to 25-26 maja 2010. Prelegenci mogą przysyłać swoje propozycje. Opublikowane zostały także materiały z ubiegłego roku.

Jak poinformowali organizatorzy, wszystkie osoby zainteresowane wygłoszeniem wykładu proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 15 marca 2010. Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem osób spoza terytorium Polski językiem wykładowym jest angielski.

Pożądana tematyka to niskopoziomowe, techniczne wykłady na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Na stronie CONFidence pojawiło się również kilkanaście prezentacji i filmów z ubiegłorocznej, listopadowej edycji.

Więcej informacji na stronie http://2010.confidence.org.pl/