CompCrypt ETA-MIL 10P z certyfikatem SKW

2011-03-28 00:00:00 +0100


Szyfrator CompCrypt ETA-MIL 10P uzyskał certyfikat służby ochrony państwa dopuszczający do ochrony informacji niejawnych do klauzuli POUFNE / NATO CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL EU. Jest to już dwudzieste szóste urządzenie z rodziny CompCrypt, które uzyskało Certyfikat Ochrony Kryptograficznej, a pierwsze, dla którego certyfikat wydała Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, urządzenie może być wykorzystywane zarówno w systemach wojskowych jak i cywilnych. Do szyfrowania informacji CompCrypt ETA-MIL 10P wykorzystuje zaimplementowany w urządzeniu Narodowy Algorytm Szyfrujący.

Rozwiązania CompCrypt są wykorzystywane do ochrony systemów przetwarzających informacje niejawne. Pozwalają na wydajne i sprawne zabezpieczanie transmisji i zapisu, bezpieczny dostęp do baz danych i rejestrów, organizację elektronicznych kancelarii tajnych, itp.

Proces badania i certyfikacji urządzenia „ETA-MIL” trwał niespełna rok – co jest wynikiem bardzo dobrym przy tak złożonych badaniach. Było to możliwe dzięki starannym przygotowaniu i udokumentowaniu produktu do certyfikacji oraz wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia zespołu konstruktorów, a także profesjonalnemu podejściu badającego laboratorium.

Informacja prasowa firmy Comp.