OWASP ASVS po polsku

Ukazało się właśnie tłumaczenie OWASP ASVS (Application Security Verification Standard) na język polski.

ASVS jest dla aplikacji webowych mniej więcej tym, czym znane z Common Criteria poziomy EAL dla wszystkich innych systemów bezpieczeństwa. ASVS jest o wiele prostszy w stosowaniu, skupia się na testach typowych dla aplikacji webowych. Jednym z jego celów jest stworzenie jednolitego języka pozwalającego opisywać poziom dokładności testów bezpieczeństwa np. w zamówieniach, przetargach czy politykach bezpieczeństwa.

Dokument jest dostępny na standardowej stronie Download ASVS. Autorem tłumaczenia jest Tomasz Polański.