Ciber Inc utracił uprawnienia certyfikacyjne

2007-01-08 00:00:00 +0000


Dopiero teraz upubliczniono informację że amerykańska Election Assistance Commission odebrała firmie Ciber Inc uprawnienia za liczne zaniedbania w procedurach certyfikacji. Firma Ciber Inc była największym laboratorium zajmującym się testowaniem bezpieczeństwa i certyfikacją amerykańskich systemów wyborczych. Niezależny audyt miał być m.in. gwarancją bezpieczeństwa tych systemów i uczciwości wyborów.

Jest to kolejny argument dla tych, którzy twierdzą że wybory elektroniczne są ryzykiem dla demokracji ze względu na całkowitą nieprzezroczystość procedury wyborczej dla niezależnego audytu. Warto tutaj przypomnieć obszerną wypowiedź Piotra Piętaka dla portalu prawica.net o suwerenności informatycznej - pan Piętak stwierdził tam m.in., że do zawłaszczenia państwa dochodzi również wtedy gdy jego podstawowe procesy zaczynają zależeć od “tajemnej wiedzy” będącej w posiadaniu wąskiej grupy ludzi.

Więcej na temat bezpieczeństwa wyborów elektronicznych będzie w przygotowywanym obecnie przez ISOC Poland stanowisku.

Więcej informacji: NY Times, U.S. Bars Lab From Testing Electronic Voting