Certyfikat Mobicert w EUP ZUS

2010-09-28 00:00:00 +0100


Pomimo, że Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS nie ma wbudowanej obsługi dla certyfikatów Mobicert i Cencert to korzystanie z nich jest możliwe. Wystarczy ręcznie podać ścieżkę do biblioteki obsługującej kartę - autorzy aplikacji przewidzieli taką możliwość.

 1. Wchodzimy na EUP ZUS i wybieramy "Logowanie"
 2. W oknie logowania ("Proszę o przydzielenie dostępu do Elektronicznego Urzędu Podawczego") wybieramy "Dalej". Powinien załadować się applet Java. Jeśli nic się nie dzieje, należy kliknąć na logo Java.
 3. Pojawia się okienko "Wybór dostawcy certyfikatu". Wybieramy "Korzystam z certyfikatu, który jest umieszczony na urządzeniu zewnętrznym".
 4. Pojawia się okno "Cyfrowy podpis dokumentu", wciskamy "Wybierz certyfikat".
 5. Pojawia się okienko "Wybór źródła certyfikatu", wciskamy "Ręczny wybór".
 6. Pojawia się okienko "Ręczny wybór biblioteki", wciskamy "Inny" i OK.
 7. Pojawia się okno wyboru ścieżki do sterownika karty kryptograficznej (PKCS#11). Wybieramy ścieżkę:
  • C:\Program Files\Oberthur Technologies\AuthentIC Webpack\DLLs\OCSCryptolib_P11.dll dla kart Mobitrust
  • C:\WINDOWS\system32\enigmap11.dll dla kart Cencert</ul>
  • W tym momencie powinno pojawić się okno wyboru certyfikatu, na którym powinien być widoczny nasz certyfikat osobisty, zapisany na karcie. </ol>

   Uwaga na temat certyfikatu SSL

   Strona EUP jest zabezpieczona nienależącym do WebTrust certyfikatem SSL Sigillum. Dlatego wejście do EUP wymaga najpierw dodania roota Sigillum do przeglądarki lub systemu Windows. Ponieważ root Sigillum pobieramy ze strony niezabezpieczonej, więc właściwie całą tę ceremonię możnaby sobie darować. Patrz także artykuł Po co nam SSL?.