Certum wystawia certyfikaty atrybutów

2007-10-29 00:00:00 +0000


Certum na podstawie decyzji Ministra Gospodarki będzie mogło wystawiać kwalifikowane certyfikaty atrybutów.

Certyfikaty atrybutów (RFC 3281), których nie należy mylić z atrybutami podpisu (par. 2, ust. 4 Ustawy o podpisie), to dodatkowe poświadczenie określonych uprawnień przypisanych do osoby. O ile certyfikat X.509 poświadcza związek tożsamości osoby z jej kluczem publicznym i spełniają funkcje identyfikacji oraz uwierzytelnienia, o tyle certyfikaty atrybutów spełniają funkcję autoryzacji, czyli poświadczenia prawa osoby wskazanej w polu Holder certyfikatu do wykonania określonej czynności.

Wyróżnia się następujące rodzaje atrybutów:

Poza wyżej opisany certyfikatami atrybutów Certum uzyskało zgodę Centrast na świadczenie innych usług certyfikacyjnych: walidacji danych, poświadczenia odbioru i przedłożenia, poświadczeń depozytowych oraz poświadczeń rejestrowych i repozytoryjnych. Usługi te zostały wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Należy pamiętać, że sam wpis do rejestru nie oznacza ani konieczności ani możliwości stosowania certyfikatów atrybutów i pozostałych usług do czegokolwiek ze względu na faktyczny brak osadzenia ich w polskim prawie, przynajmniej według stanu prawnego na październik 2007.