Certum uruchamia publiczną usługę DVCS

2008-04-18 00:00:00 +0100


Certum uruchomiło publiczną usługę DVCS pod marką e-Notarius. Usługa pozwala na weryfikację kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego przy pomocy certyfikatów polskich jak i zagranicznych.

Usługa jest dostępna pod adresem qdvcs.certum.pl. W chwili obecnej publicznie dostępna jest usługa weryfikacji podpisu złożonego przy pomocy polskich certyfikatów. W następnej kolejności Certum zapowiedziało obsługę 24 centrów z 12 Państw Członkowskich Unii, oraz z kwalifikowanych centrów Federacji Rosyjskiej.

Według Certum e-Notarius obsługuje wszystkie formaty plików stosowane w Polsce do podpisu kwalifikowanego.

Certum: “e-Notarius – sprawdź podpis elektroniczny (walidacja danych)”