Centrum certyfikacji Mobicert wykreślone z rejestru Ministerstwa Gospodarki

2013-11-14 00:00:00 +0000


13 listopada Narodowe Centrum Certyfikacji przy NBP unieważniło certyfikat root należący do centrum certyfikacji Mobicert. Certyfikat nadrzędny Mobicert został unieważniony wczoraj (13 listopada 2013) o godzinie 15:04, co można sprawdzić w publikowanej cyklicznie przez NCC liście certyfikatów unieważnionych:

Serial Number: 79714E5F910F4F1CAEA818DE0D8AA01797A7587F
    Revocation Date: Nov 13 15:04:21 2013 GMT
    CRL entry extensions:
      X509v3 CRL Reason Code: 
        Cessation Of Operation

Numer seryjny wykreślonego certyfikatu pasuje do numeru certyfikatu Mobicert podanego na stronie zaświadczeniami certyfikacyjnymi wydanymi przez NCCERT (nowy root). Jako przyczyna podane jest “zakończenie działalnośći”.

    Serial Number:
      79:71:4e:5f:91:0f:4f:1c:ae:a8:18:de:0d:8a:a0:17:97:a7:58:7f
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: C=PL, O=Minister wlasciwy do spraw gospodarki, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)
    Validity
      Not Before: Jan 31 14:57:57 2013 GMT
      Not After : Jan 31 23:59:59 2018 GMT
    Subject: serialNumber=Nr wpisu: 8, C=PL, O=MobiCert Sp. z o.o., CN=Centrum MobiCert - QCA 2013

Na dzień publikacji tej informacji (14 listopada) brak było jakiegokolwiek potwierdzenia ze strony Ministerstwa Gospodarki,</s> które prowadzi nadzór nad centrami certyfikacji, ale unieważnienie jest niepokojąco zbieżne z opublikowanym ponad dwa tygodnie wcześniej komunikatem MG, w którym powiadomiło ono o tymczasowych problemach w dostępności list CRL oraz numerów telefonicznych Mobicert.

Sytuacja jest mimo to dość dziwna, bo wykreślenie Mobicert będzie skutkowało brakiem możliwości składania oraz weryfikacji podpisów kwalifikowanych przez osoby posiadające certyfikatu wystawione przez tę firmę — problemy te powinny zacząć się pojawiać właśnie dziś rano. Tymczasem w sprawie milczy Mobicert, NCCERT i MG.

15 listopada pojawiła się informacja na stronie MG: Komunikat MG w sprawie spółki MobiCert oraz Komunikat dla byłych subskrybentów usług spółki MobiCert. Można tam też znaleźć Wyniki kontroli MobiCert z 2012 roku.