Brytyjskie przepisy antykryptograficzne wchodzą w życie

2007-10-01 00:00:00 +0100


Od 1 października w Wielkiej Brytanii zaczyna obowiązywać nowe prawo zmuszające obywateli do udostępnienia haseł do zaszyfrowanych informacji pod groźbą kary. Jest to zapowiadane od dawna, trzecie uzupełnienie kontrowersyjnego aktu prawnego z 2000 roku pod nazwą RIPA.

RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act) nakłada na osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne obowiązek ujawnienia kluczy kryptograficznych lub haseł do zaszyfrowanych danych - dysków, plików itd. Osobie, która tego odmówi grozić będą dwa lata więzienia w przypadku ogólnym lub nawet pięć, jeśli sprawa dotyczy bezpieczeństwa narodowego.

Nakaz wydania haseł - podobnie jak nakaz przeszukania - musi być zaakceptowany przez sędziego. Konkretna sekcja RIPA, która to reguluje to “Part III - Investigation of electronic data protected by encryption etc.” (artykuł 49).