Brytyjskie przepisy antykryptograficzne wchodzą w życie

in

Od 1 października w Wielkiej Brytanii zaczyna obowiązywać nowe prawo zmuszające obywateli do udostępnienia haseł do zaszyfrowanych informacji pod groźbą kary. Jest to zapowiadane od dawna, trzecie uzupełnienie kontrowersyjnego aktu prawnego z 2000 roku pod nazwą RIPA.

RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act) nakłada na osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne obowiązek ujawnienia kluczy kryptograficznych lub haseł do zaszyfrowanych danych - dysków, plików itd. Osobie, która tego odmówi grozić będą dwa lata więzienia w przypadku ogólnym lub nawet pięć, jeśli sprawa dotyczy bezpieczeństwa narodowego.

Nakaz wydania haseł - podobnie jak nakaz przeszukania - musi być zaakceptowany przez sędziego. Konkretna sekcja RIPA, która to reguluje to "Part III - Investigation of electronic data protected by encryption etc." (artykuł 49).

Comments

Comment viewing options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Pewnie oskarżeni obywatele uzyskają pomoc w Strasburgu, za .... naruszanie prywatności :)
Btw. trzeba sobie wykalkulować. Możliwe że lepiej odsiedzieć 2 lata, niż narażać się na otwarty przegląd zaszyfrowanej partycji.

Dobrze ze dotyczy tylko obywateli! W innym przypadku na pewno bym sie tam nigdy nie wybral nawet w jakiejs sprawie.

A jeśli powiem, że plik lub partycja, o którą chodzi nie zostały stworzone przeze mnie tylko innego użytkownika komputera i ja nie znam hasła?

dwa lata więzienia...

Ładnie...
Następny krok - obowiązkowe zeznania przeciwko sobie...
Na szczęście istnieją jeszcze rozwiązania, gdzie fakt istnienia zaszyfrowanych danych nie jest wcale oczywisty :)

PODAJ PRZYKŁADY

Pewnie rzuci TrueCrypt'em ew. czymś do steganografii... ;)