Brytyjski raport o e-votingu

2007-08-07 00:00:00 +0100


Brytyjska Komisja Wyborcza opublikowała raport na temat brytyjskich pilotów głosowania elektronicznego, określając ryzyka z nim związane jako “znaczne i nieakceptowalne”, rekomendując równocześnie zatrzymanie projektów pilotażowych dopóki nie zostanie wypracowana spójna strategia określająca co właściwie takie głosowanie ma dać.

Raporty dotyczą projektów pilotażowych prowadzonych w Anglii, Walii i Szkocji od roku 2000. Łącznie takich pilotów było 158 w ramach sześciu procedur wyborczych, począwszy od wyborów samorządowych w 2000 roku, przez wybory do parlamentu i Europarlamentu i skończywszy na wyborach samorządowych w 2007 roku. Celem projektów pilotowych było przetestowanie w praktyce różnych proponowanych innowacji w procedurze wyborczej - głosowania listownego, głosowania z wyprzedzeniem (early (advance) voting), zdalnego głosowania elektronicznego (coś co nazywamy “głosowaniem przez Internet”) oraz elektronicznego zliczania głosów (czyli głosowania z użyciem komputerów wyborczych, e-counting).

W obszarze, który nas interesuje czyli dwóch wymienionych formach głosowania wspomaganego elektronicznie (e-voting, e-counting) wnioski komisji są raczej pesymistyczne. W kontekście pilotów przeprowadzonych w tym roku komisja stwierdziła, że w trzech na sześć hrabstw zastosowanie komputerów wyborczych spowodowało że “zliczanie głosów trwało znacznie dłużej niż gdyby prowadzono je ręcznie”. W dwóch kolejnych czas zliczania głosów był “znacznie dłuższy od zapowiadanego”.

Równocześnie komisja podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, że choć elektroniczne zliczanie głosów “ma duży potencjał” to jego wdrożenie wymaga bardzo dużej staranności we wdrożeniu. W szczególności podczas tegorocznych wdrożeń nie wzięto pod uwagę poprzednich doświadczeń, w wyniku których wypracowano określone zalecenia i zasady “dobrej praktyki inżynierskiej”. Komisja zwróciła także uwagę na “brak przejrzystości wdrożenia”, który nie zapewniał poziomu zaufania niezbędnego w procedurze wyborczej.

Wobec tych obserwacji komisja zakwestionowała sensowność prowadzenia dalszych tego typu projektów pilotażowych i zaleciła, by wstrzymano je do czasu wypracowania spójnej - i egzekwowanej - strategii głosowań wspomaganych elektronicznie. Komisja wskazała następujące kwestie problemowe, które muszą być rozwiązane przed podjęciem tego typu programów pilotowych: