BlackBerry w Sejmie

2010-12-22 00:00:00 +0000


Na posiedzeniu Sejmu RP 16 grudnia padło interesujące pytanie posła Ludwika Dorna na temat bezpieczeństwa terminali BlackBerry stosowanych m.in. przez MON. Poseł pytał przede wszystkim o bezpieczeństwo informacji przekazywanych przez terminale BlackBerry w świetle faktu, że operatorem jest kanadyjska spółka RIM.

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w MON Marcin Idzik:

terminale BlackBerry stanowią pewne pomocnicze urządzenie, które wspomaga urzędników MSZ i Ministerstwa Obrony Narodowego w procesie komunikowania się w sytuacji, kiedy są poza swoim miejscem stałym pracy. Jest to subsydiarne narzędzie wobec istniejących już sieci, a sieci, które obecnie funkcjonują w resorcie obrony narodowej i spraw zagranicznych i są objęte dopuszczeniem do informacji niejawnych, istnieją. Terminal BlackBerry pełni wyłącznie rolę subsydiarną wobec nich. Nie jest ani intencją Ministerstwa Obrony Narodowej, ani resortu spraw zagranicznych certyfikowanie sieci BlackBerry jako sieci niejawnej. Od początku jest to dla nas oczywiste, że to urządzenie służy wymianie informacji w ramach prostych maili biurowych, informacji poczty elektronicznej. To jest taki mały notebook, który nas wspomaga, kiedy jesteśmy poza miejscem pracy. Nie ma żadnej potrzeby, ani nie są prowadzone takie prace, aby można było dzięki temu urządzeniu prowadzić wymianę informacji o klauzuli zastrzeżone w trybie ustawy o informacji niejawnych. (...) system BlackBerry jest systemem odseparowanym od istniejących sieci w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Minister Idzik mówi także na temat zabezpieczeń stosowanych w BlackBerry:

W opracowanej w resorcie w 2006 r. instrukcji używania systemu BlackBerry jest wprost podana informacja, że jest zakazane wprowadzanie do systemu informacji niejawnych. Po drugie, jest prowadzony monitoring danych, które są wyprowadzane z terminalu BlackBerry, poprzez ich szyfrowanie. Komunikat wychodzący z terminalu BlackBerry jest szyfrowany i idzie do serwera dopiero potem, jako komunikat już zaszyfrowany. Dostęp do kluczy posiadają odpowiednie departamenty obydwu resortów. Dzisiaj nie stwierdziliśmy żadnych naruszeń w systemie bezpieczeństwa, a jego eksploatacja przebiega prawidłowow naszym resorcie.

Całość wypowiedzi obu panów można znaleźć w stenogramie z 16 grudnia.