Bezpieczeństwo informatyczne szkół i instytucji publicznych - poradnik

2013-09-19 00:00:00 +0100


Dokument jest dostępny w postaci oglądać on-line jako dokument Google lub w formatach EPUB i PDF (patrz poniżej).

Licencja Creative Commons
Bezpieczeństwo informatyczne instytucji publicznych - dobre praktyki by Paweł Krawczyk is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska License.
W oparciu o utwór dostępny pod adresem http://ipsec.pl/informatyzacja/bezpieczenstwo-informatyczne-szkol-instytucji-publicznych-poradnik.html