Aspekty stosowania kart i tokenów kryptograficznych

2006-09-10 00:00:00 +0100


We wszystkich dokumentach na tej stronie posługuję się określeniem "karta kryptograficzna", należy jednak przez to rozumieć także i tokeny takie jak Aladdin czy Infineon TPM. Przez kartę rozumiemy zwykle kartę kryptograficzną w postaci płaskiej karty plastikowej z wtopionym układem kryptograficznym. Przez token - moduł z interfejsem USB i smyczą do wieszania na szyi :) Tokeny kryptograficzne są zwykle innym wcieleniem kart kryptograficznych w sensie innego opakowania i innego interfejsu, ale środek pozostaje zwykle ten sam - odporny na manipulacje układ kryptograficzny z chronioną kodami PIN pamięcią do przechowywania kluczy i certyfikatów oraz możliwością składania podpisu RSA. Rozważając wykorzystanie we wdrożeniu jednego lub drugiegio należy wziąć pod uwagę aspekty ergonomiczne i ekonomiczne:

Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi - co jest lepsze. Wszystko zależy od konkretnego wdrożenia.