Aktualny stan rozporządzeń o zaufanym profilu i ePUAP

2010-11-22 00:00:00 +0000


Kilka dni temu wysłałem do MSWiA zapytanie o aktualny stan rozporządzeń, które pozwoliłyby na udostępnienie zaufanego profilu wszystkim obywatelom. Oto czego się dowiedziałem. Odpowiedź z MSWiA przyszła praktycznie następnego dnia roboczego (za co dziękuję pani rzecznik):

9 listopada br. projekt rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji wraz z wnioskiem o zwolnienie z Komisji Prawniczej. 17 listopada br. dwa pozostałe projekty wchodzące w skład pakietu rozporządzeń ePUAP w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników oraz w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej również zostały przekazane do Rządowego Centrum Legislacji wraz z wnioskiem o zwolnienie z Komisji Prawniczej.

Rozporządzenia te można znaleźć w BIP MSWiA. Podobe zapytania wysłałem również do Komisji Nadzwyczajnej “Przyjazne Państwo” (pilotowała “małą nowelizację” ustawy o podpisie elektronicznym) oraz KPRM (nowa ustawa o podpisach elektronicznych). W przypadku małej nowelizacji ostatnie ślady aktywności pochodzą z sierpnia, w przypadku nowej ustawy - z okolic kwietnia.