Adobe Acrobat jako oprogramowanie do podpisu elektronicznego

2010-06-21 00:00:00 +0100


Analiza zastosowania Adobe Acrobat i Adobe Reader 8 jako oprogramowania podpisującego i weryfikującego bezpieczny podpis elektroniczny w Polsce