[Security Standard] Nowości w e-votingu

Opracowany przez Davida Chauma system głosowania elektronicznego Punchscan wygrał konkurs VoComp na najlepszy mechanizm e-votingu. System został wybrany spośród czterech kandydatów - to i tak sporo, biorąc pod uwagę złożoność budowy takiego systemu. Jego najbliższy konkurent, Pret-A-Vote, odpadł w ostatniej chwili gdy zespół sędziów analizujący jego kod źródłowy odkrył poważną słabość generatora liczb losowych.

Krytyczna dziura w Tor

Użytkownicy anonimowej sieci Tor powinni zaktualizować program do najnowszej wersji Tor 0.1.2.16, w której załatano krytyczną dziurę.

"Urząd bez papieru" na Śląsku

25 lipca w Bibliotece Śląskiej marszałek Województwa Śląskiego oraz prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie ze Śląska podpisali Deklarację o rezygnacji z dokumentów papierowych. Jest to akt założycielski projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej).

Nowe dziury w komputerach do e-votingu

Audyt trzech amerykańskich komputerów do głosowania wykonany przez Uniwersytet Kalifornijski na zlecenie sekretarza tego stanu ujawnił szereg dziur i podatności w urządzeniach firm Sequoia, Diebold i HART.

Jakie e-Id w Europie i jak go wdrażać w Polsce?

W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Gospodarki przygotowano ankietę podstawowych funkcjonalności elektronicznych dowodów tożsamości wystawianych w Europie. Ankieta dotyczyła również niektórych parametrów technicznych samych dowodów tożsamości oraz organizacyjnych aspektów ich wydawania. Ankietę przeprowadzono w ramach europejskiej organizacji FESA (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures). Plany wydawania dokumentu tożsamości z wykorzystaniem podpisu elektronicznego prowadzi również polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu pl.ID.

Enigma na sprzedaż

in

Czasami na aukcjach internetowych można trafić na takie cacka jak oryginalna maszyna szyfrująca Enigma. Ta wystawiona na sprzedaż na eBay to egzemplarz z 1938 roku, a aktualne przebicie sięga 20 tys. USD.

Nowa polska technologia niszczenia dysków

Tarnowska firma InfoMark we współpracy z naukowcami z Wrocławia opracowała nową technologię niszczenia nośników danych przez roztwarzanie ich w specjalnie dobranej mieszaninie kwasów.

Ujawniona oficjalna specyfikacja Płatnika ZUS (KSI MAIL)!

Adwokat Artur Kmieciak działający w imieniu Sergiusza Pawłowicza uzyskał w końcu specyfikację protokołu KSI MAIL używanego przez program Płatnik Teletransmisja - po ponad pięciu latach sądowych potyczek z ZUS. Format paczek został ujawniony już w 2002 roku przez Pawła Hikierta, który odtworzył go na podstawie analizy struktury paczek Płatnika. Obecnie udostępniony dokument jest jednak oficjalną specyfikacją, pochodzącą z Prokomu i będącą własnością ZUS.

Polska członkiem FESA

Polska uzyskała swoje przedstawicielstwo w FESA, unijnej organizacji zrzeszającej podmioty koordynujące kwestie podpisu elektronicznego ze strony poszczególnych Państw Członkowskich UE oraz innych państw (Turcja, USA).

Nowe tryby pracy szyfrów blokowych

NIST opublikował dokument SP800-38D zawierający zalecenia dla stosowania nowego trybu szyfrów blokowych GCM (Galois/Counter Mode). GCM jest trybem o podwójnej funkcjonalności, szyfrująco-uwierzytelniającym.

Elektroniczny Urząd Podawczy w ZUS

ZUS uruchomił elektroniczny urząd podawczy, dzięki któremu można pobrać przez Internet na przykład zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

Oczekiwania wobec dokumentu elektronicznego

Głównym problemem z jakim musimy się uporać w 2006 roku jest określenie formatu bezpiecznego dokumentu elektronicznego obowiązującego w administracji oraz zgodnej z ustawą o podpisie elekronicznym wymianie dokumentów w biznesie (e-faktury).

Klapa wyborów w Szkocji

Jak donosi korespondentka GW z Edynburga, Szkocję spotkała klapa wyborcza podobna do tej jaką w Polsce przeżyliśmy w 2002 roku. Wyborcy nie doczekali się jeszcze oficjalnych wyników, bo system który miał je podać w dwie godziny nadal je przetwarza.

Finansowa pułapka dokumentacji medycznej

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819) nakłada na wszystkie szpitale i laboratoria obowiązek gromadzenia dokumentacji elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym (§55 ust. 1). Co więcej, muszą być one opatrzone znacznikiem czasu (ust. 4). Ten ostatni wymóg powoduje, że taki dokument staje się niezwykle kosztowny.

Konferencja PTI IMCSIT (październik)

IMCSIT is organized in cooperation with the IEEE Computer Society (Poland
Chapter), and the Systems Research Institute of the Polish Academy of
Science, by the Polish Information Processing Society.

Syndicate content