50 tys. certyfikatów kwalifikowanych

2008-06-03 00:00:00 +0100


Liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez polskie centra w drzewie Centrast wynosi ponad 56 tysięcy według stanu na początek czerwca. Wiele podmiotów posiada także umowy z centrami przewidujące wystawienie certyfikatów z późniejszą datą.

Oznacza to, że od marca b.r. przybyło prawie drugie tyle certyfikatów kwalifikowanych (patrz "22 tys. certyfikatów kwalifikowanych w Polsce"), co niewątpliwie ma związek z przygotowaniami do obowiązku stosowania certyfikatów kwalifikowanych do składania deklaracji do ZUS od lipca 2008. Tym samym certyfikaty kwalifikowane posiada 1,47 promila Polaków (w marcu - 0,8).

Nadal jest to zaledwie jedna czwarta certyfikatów, które powinny być wystawione dla całkowitego zastąpienia około 200 tysięcy certyfikatów niekwalifikowanych będących obecnie w użyciu przez płatników ZUS. Ponieważ wiele firm zastępuje jeden certyfikat niekwalifikowany więcej niż jednym kwalifikowanym (patrz "Realne koszty podpisu kwalifikowanego"), można szacować że znacznie mniej niż jedna czwarta podmiotów faktycznie przygotowała się do konwersji.

Wiele firm zwleka do ostatniej chwili z zakupem certyfikatu kwalifikowanego w związku z zapowiedziami, że dotychczasowe certyfikaty będą mogły być używane do końca okresu ich ważności (patrz "Obowiązek posiadania e-podpisu odroczony").

W ten sposób, unieważniając dotychczasowy certyfikat np. z początkiem lipca i występując o nowy, nadal niekwalifikowany, można oszczędzić prawie rok bo jego ważność upłynie dopiero w lipcu 2009. A do tej pory wiele się może zmienić w związku z zapowiadaną nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.