22 tys. certyfikatów kwalifikowanych w Polsce

2008-03-21 00:00:00 +0000


Na dzień 19 marca 2008 w Polsce są aktywne 22 752 certyfikaty kwalifikowane wystawione przez trzy centra certyfikacji - wynika z informacji udzielonych przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej złożonego 20 marca.

Informacja ta pozwala realnie spojrzeć na dotychczasową skalę rynku certyfikatów kwalifikowanych w Polsce - wypada po ok. 8 tys. certyfikatów kwalifikowanych na każde z trzech centrów, co nie jest wielkością imponującą. Dotychczasowe szacunki mówiły o 5-15 tys. certyfikatów.

Liczba ta jest ciekawa jeszcze z jednego powodu - mamy obecnie koniec marca, do wejścia w życie obowiązku składania do ZUS deklaracji z podpisem kwalifikowanym w lipcu pozostało trochę ponad trzy miesiące. Obecnych użytkowników "darmowego certyfikatu" jest około 200 tys i można domniemywać, że wszyscy oni powinni w ciągu tych trzech miesięcy "przejść" na certyfikaty kwalifikowane.

Centra certyfikacji liczą na sprzedaż co najmniej 400 tys. certyfikatów (po dwa-trzy na firmę), co dawałoby 50-100 tys. certyfikatów miesięcznie. Czy centra są na taką ilość przygotowane? Zapewniają, że są gotowe na "zwiększony popyt". W praktyce może się jednak okazać, że tyle certyfikatów wcale się nie sprzeda - z nieoficjalnych sygnałów docierających z centrów wynika, że znaczną część (do 70%) klientów stanowią biura rachunkowe, które mogą składać deklaracje za klientów, zwalniając ich w ten sposób z obowiązku posiadania certyfikatu.

Dodatkowa lektura: