Nowe kwalifikowane CA - MobiCert, Safe Technologies

21 września Narodowe Centrum Certyfikacji wpisało na listę podmiotów kwalifikowanych dwie nowe firmy MobiCert oraz Safe Technologies (Cencert).

MobiCert jest firmą zarejestrowaną w Krakowie oferującą certyfikaty kwalifikowane w cenie 180 zł netto w zestawie (cena standardowa po okresie promocyjnym 239 zł). Prezesem MobiCert jest Maciej Nalewajko, związany wcześniej z MobiTrust.

Druga spółka Safe Technologies jest zarejestrowana w Raszynie, jej prezesem jest Zbigniew Karpiński. Spółka jest podobno związana ze znanymi na polskim rynku bezpieczeństwa firmami Enigma oraz COMP. Obsługiwane przez nią centrum certyfikacji to Cencert.

Comments

Comment viewing options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

MobiCert - porażka.
1 Co to za CA kwalifikowane które na swoich stronach nie ma listy CRL ???. - 9 pazdziernika waznosc zaswiadczenia, dzis mamy 5 listopada - CRL zero, mało tego , na stronach Mobicert brak możliwości pobrania zaswiadczen.
2. Aplikacja Protektor - niby wszystko pieknie, ale żeby jej podpisy były zgodne z normą.... - to już w ogole by bylo fajnie.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b> <i> <table> <tr> <td> <th> <pre> <blockquote>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • You can enable syntax highlighting of source code with the following tags: <code>, <blockcode>, <c>, <cpp>, <drupal5>, <drupal6>, <java>, <javascript>, <php>, <python>, <ruby>. The supported tag styles are: <foo>, [foo].
  • You can use Markdown syntax to format and style the text. Also see Markdown Extra for tables, footnotes, and more.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.