Program do generowania łatwych do zapamiętania haseł

Łatwy w użyciu program do generowania losowych haseł, które są równocześnie bezpieczniejsze i łatwiejsze do zapamiętania niż hasła tradycyjne zbudowane ze znaków alfanumerycznych.

Obecnie program potrafi generować bezpieczne hasła na bazie słownika polskiego i angielskiego. Słowniki są wbudowane w program, nie ma więc żadnych instalatorów, konfiguracji itd. Wystarczy go pobrać i uruchomić.

Pobierz Secure Passphrase Generator

Przy każdym uruchomieniu program generuje 20 haseł, z których możesz wybrać takie, które będzie najłatwiejsze do zapamiętania. Hasła zawierają losowe separatory, których zadaniem jest dodatkowe utrudnienie łamania za pomocą specjalnych programów. Kilka przykładów:

Czuj-Zaufac-Midas-Krewny
Marza+Zescie+Gurt+Komar
Korea Stres Nektar Pajda

Bezpieczeństwo: Hasła wygenerowane w ten sposób mają 19 do 27 znaków długości, przez co większość klasycznych programów do łamania jest wobec nich praktycznie bezsilna. Jedyny praktyczny atak to testowanie wszystkich możliwych kombinacji ($10^{17}$-$10^{18}$) słów ze słownika użytego do generowania haseł. Ale i w takim przypadku złożoność ataku jest większa niż w przypadku klasycznego hasła alfanumerycznego o długości 8 znaków ($10^{14}$). Entropia informacyjna haseł generowanych przez program wynosi 52-56 bitów w zależności od użytego słownika (48 bitów w przypadku klasycznych haseł).

Kryptografia: Program generuje hasła wyłącznie przy pomocy wbudowanego w system Windows Cryptographic API (CryptGenRandom) i nie implementuje żadnych własnych algorytmów. Po uruchomieniu próbuje załadować dwa najsilniejsze zestawy algorytmów kryptograficznych dostępne w Windows (PROV_RSA_AES or PROV_RSA_FULL). Do wybierania słów ze słownika używa algorytmu "simple discard method" opracowanego przez NIST SP800-90 (B.5.1.1).

To jest nadal wersja testowa i może zawierać błędy. Program nie zawiera wirusów itd - patrz raport VirusTotal dla spg.exe.

Pobierz Secure Passphrase Generator

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b> <i> <table> <tr> <td> <th> <pre> <blockquote>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • You can enable syntax highlighting of source code with the following tags: <code>, <blockcode>, <c>, <cpp>, <drupal5>, <drupal6>, <java>, <javascript>, <php>, <python>, <ruby>. The supported tag styles are: <foo>, [foo].
  • You can use Markdown syntax to format and style the text. Also see Markdown Extra for tables, footnotes, and more.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.